Pon-Pt: 08:00 - 17:00

Godziny otwarcia

Tel: +48 514 056 565

Tel: +48 511 103 481

Pompa ciepła powietrze-woda w wersji Monoblok 16kW – Raba Niżna 2019 – Modernizacja z dotacją "Czyste Powietrze"

Cel projektu

ZADANIE SŁUŻĄCE OCHRONIE POWIETRZA POLEGAJĄCE NA ZMIANIE OGRZEWANIA Z WĘGLOWEGO NA EKOLOGICZNE Z WARIANTEM DOTACJI „Czyste Powietrze”.

Przedmiot projektu

Budynek jednorodzinny o powierzchni ok 260 m2 ogrzewany częściowo podłogówką i grzejnikami.

smog stop

Rozwiązanie

Kompleksowy montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy cieplnej 16 kW w wersji Monoblok, jako główne ogrzewanie budynku, w zakresie centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Docelowo w przyszłości będzie zamontowana również instalacja fotowoltaiczna .

Pompa ciepła wykonana w wersji Monoblok  oznacza, że wszystkie podzespoły pompy ciepła znajdują się na zewnątrz budynku i są fabrycznie hermetyczne, co gwarantuje ich szczelność i prostotę montażu. Energia przekazywana jest wprost do bufora w kotłowni, a stamtąd dysponowana niezależnymi obiegami pompowymi na grzejniki lub też podłogowe. Urządzenia typu Monoblok nie podlegają przy tym restrykcyjnym przepisom  ustawy  o F-Gaz-ach  w zakresie montażu i ich serwisowania! Inaczej niż jednostki typu Split.

W tym przypadku celem było połączenie w jeden, spójny system powietrznej pompy ciepła jako źródła podstawowego, które będzie pracować przez większość roku i grzałki elektrycznej wpiętej do zbiornika buforowego jako źródła uzupełniającego. Grzałka przy tej konfiguracji  jest źródłem tylko rezerwowym i będzie używany jako uzupełnienie pracy pompy ciepła przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, kiedy spada jej sprawność .

Ważnym elementem całego układu jest nowoczesny zbiornik buforujący wyposażony dla pompy ciepła w spiralny wymiennik ze stali nierdzewnej o bardzo dużej powierzchni, oraz unikalne rozwiązanie w zakresie  podgrzewania wody użytkowej w sposób przepływowy( urządzenie 3w1 ).

Ten bufor to „bank ciepła” do którego podłączamy wszystkie urządzenia grzewcze. Mogą to być gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł na paliwa stałe, pompa ciepła , kolektory słoneczne/fotowoltaika, kominek z płaszczem wodnym, albo  inne które mogą być podłączone w przyszłości, bez potrzeby przeróbek w kotłowni.

Istotą tego systemu jest przekazywanie ciepła z urządzeń grzewczych do zbiornika buforowego, a nie bezpośrednio na budynek, co zapewnia ich pracę z najwyższą możliwą sprawnością, a także  zapewnia instalacjom odbiorczym zapas energii, kiedy jej potrzebują  .

Pompa ciepła działa na podobnej  zasadzie jak pompa hydrauliczna, która pozwala zwiększyć wysokość lustra cieczy dzięki włożonej energii elektrycznej. Pompa ciepła pozyskuje zaś energię cieplną z powietrza zewnętrznego o niskiej temperaturze nawet  poniżej-25°C, dzięki zachodzącym przemianom termodynamicznym . Pompa ciepła pozwala uzyskać nawet ponad 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. Dzięki temu jej wskaźnik efektywności energetycznej (COP) dla trybu grzania dochodzi do nawet  5. Dla porównania ten sam wskaźnik dla kotłów gazowych wynosi poniżej 1.

Przy wyborze tak zbudowanego systemu grzewczego jw.. GWARANTUJEMY POPRAWNE I BEZAWARYJNE DZIAŁANIE SYSTEMU OGRZEWANIA!!!

Przekazujemy po zakończeniu kompletną dokumentację z przebiegu robót, także dokumentację rozliczeniową z dotacji oraz protokoły z prób szczelności, karty gwarancyjne itp.