Pon-Pt: 08:00 - 17:00

Godziny otwarcia

Tel: +48 514 056 565

Tel: +48 511 103 481

Pompa ciepła powietrze woda Monoblok dla ogrzewania i przygotowania wody użytkowej – jako jedyne źródło ogrzewania – 2019 Podwilk.

Cel projektu

Kompleksowy montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy cieplnej 16 kW w wersji Monoblok, jako główne ogrzewanie budynku, w zakresie centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej. Współpracuje z zamontowaną już instalacją fotowoltaiczną.

Przedmiot projektu

Budynek jednorodzinny o powierzchni ok 200 m2 ogrzewany częściowo podłogówką i grzejnikami.

smog stop

Rozwiązanie

Pompa ciepła wykonana w wersji Monoblok oznacza, że wszystkie podzespoły pompy ciepła znajdują się na zewnątrz budynku i są fabrycznie hermetyczne, co gwarantuje ich szczelność i prostotę montażu . Energia przekazywana jest wprost do bufora w kotłowni, a stamtąd dysponowana niezależnymi obiegami pompowymi na grzejniki lub też podłogowe. Urządzenia typu Monoblok nie podlegają przy tym restrykcyjnym przepisom  ustawy o F-Gaz-ach  w zakresie montażu i ich serwisowania! Inaczej niż jednostki typu Split.

W tym przypadku celem było połączenie w jeden, spójny system powietrznej pompy ciepła jako źródła podstawowego, które będzie pracować przez większość roku i grzałki elektrycznej wpiętej do zbiornika buforowego jako źródła uzupełniającego. Grzałka przy tej konfiguracji  jest źródłem tylko rezerwowym i będzie używany jako uzupełnienie pracy pompy ciepła przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, kiedy spada jej sprawność .

Ważnym elementem całego układu jest nowoczesny zbiornik buforujący wyposażony dla pompy ciepła w spiralny wymiennik o bardzo dużej powierzchni .

Ten bufor to „bank ciepła,” do którego podłączamy wszystkie urządzenia grzewcze. Mogą to być gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł na paliwa stałe, pompa ciepła, kolektory słoneczne/fotowoltaika, kominek z płaszczem wodnym, albo  inne które mogą być podłączone w przyszłości, bez potrzeby przeróbek w kotłowni.

Istotą tego systemu jest przekazywanie ciepła z urządzeń grzewczych do zbiornika buforowego, a nie bezpośrednio na budynek, co zapewnia ich pracę z najwyższą możliwą sprawnością, a także  zapewnia instalacjom odbiorczym zapas energii, kiedy jej potrzebują.

Pompa ciepła działa na podobnej  zasadzie jak pompa hydrauliczna, która pozwala zwiększyć wysokość lustra cieczy dzięki włożonej energii elektrycznej. Pompa ciepła pozyskuje zaś energię cieplną z powietrza zewnętrznego o niskiej temperaturze nawet  poniżej-25°C, dzięki zachodzącym przemianom termodynamicznym. Pompa ciepła pozwala uzyskać nawet ponad 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. Dzięki temu jej wskaźnik efektywności energetycznej (COP) dla trybu grzania dochodzi do nawet  5. Dla porównania ten sam wskaźnik dla kotłów gazowych wynosi poniżej 1.