Pon-Pt: 08:00 - 17:00

Godziny otwarcia

Tel: +48 514 056 565

Tel: +48 511 103 481

Pompa ciepła powietrze/woda 16 kW Monoblok w połączeniu z kotłem istniejącym do centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej – w Czerwiennem – październik 2018

Cel projektu

Kompleksowy montaż pompy ciepła typu powietrze-woda o mocy cieplnej 16 kW w wersji Monoblok, w połączeniu i do współpracy z istniejącym węglowym kotłem zasypowym, w zakresie centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Przedmiot projektu

Budynek jednorodzinny w miejscowości Czerwiennem.

Rozwiązanie

Pompa ciepła wykonana w wersji Monoblok  oznacza, że wszystkie podzespoły pompy ciepła znajdują się na zewnątrz budynku i są fabrycznie hermetyczne, co gwarantuje ich szczelność i prostotę montażu . Energia przekazywana jest wprost do bufora w kotłowni , a stamtąd dysponowana niezależnymi obiegami pompami  na grzejniki i podłogówkę. Urządzenia typu Monoblok nie podlegają przy tym  restrykcyjnym przepisom  ustawy  o F-Gaz-ach  w zakresie montażu i ich serwisowania! Inaczej niż jednostki typu Split.

W tym przypadku celem było połączenie w jeden, spójny system powietrznej pompy ciepła jako żródła podstawowego, które będzie pracować przez większość roku i istniejącego  kotła węglowego jako żródła uzupełniającego . Kocioł węglowy w tej konfiguracji   jest żródłem rezerwowym i będzie używany jako uzupełnienie pracy pompy ciepła przy bardzo niskich temperaturach zewnętrznych, kiedy spada jej sprawność.

Ważnym elementem całego układu jest nowoczesny zbiornik buforujący wyposażony dla pompy ciepła w spiralny wymiennik ze stali nierdzewnej o bardzo dużej powierzchni, oraz unikalne rozwiązanie w zakresie  podgrzewania wody użytkowej w sposób przepływowy ( urządzenie 3w1).

Ten bufor to „bank ciepła” do którego podłączamy wszystkie urządzenia grzewcze. Mogą to być gazowy kocioł kondensacyjny, kocioł olejowy, kocioł elektryczny, kocioł na paliwa stałe, pompa ciepła, kolektory słoneczne/fotowoltaika, kominek z płaszczem wodnym , albo inne które mogą być podłączone w przyszłości, bez potrzeby przeróbek w  kotłowni.

Istotą tego systemu jest przekazywanie ciepła z urządzeń grzewczych do zbiornika buforowego, a nie bezpośrednio na budynek, co zapewnia ich pracę z najwyższą możliwą sprawnością, a także  zapewnia instalacjom odbiorczym zapas energii, kiedy jej potrzebują.

Pompa ciepła działa na podobnej  zasadzie jak pompa hydrauliczna, która pozwala zwiększyć wysokość lustra cieczy dzięki włożonej energii elektrycznej. Pompa ciepła pozyskuje zaś energię cieplną z powietrza zewnętrznego o niskiej temperaturze nawet  poniżej-25°C, dzięki zachodzącym przemianom termodynamicznym. Pompa ciepła pozwala uzyskać nawet ponad 5 kWh energii cieplnej z 1 kWh energii elektrycznej. Dzięki temu jej wskaźnik efektywności energetycznej (COP) dla trybu grzania dochodzi do  nawet 5. Dla porównania ten sam wskaźnik dla kotłów gazowych wynosi poniżej 1.