Pon-Pt: 08:00 - 17:00

Godziny otwarcia

Tel: +48 514 056 565

Tel: +48 511 103 481

Kotłownia gazowa kondensacyjna w połączeniu z kotłem węglowym, Sieniawa listopad 2018

Cel projektu

Kompleksowy montaż gazowej kotłowni kondensacyjnej firmy Viessmann Vitodens z pakietowym zasobnikiem 150 ltr. w połączeniu z istniejącym kotłem węglowym oraz z pełnym z rozdziałem układów hydraulicznych.

Przedmiot projektu

Budynek jednorodzinny o powierzchni ok

Rozwiązanie

Montaż gazowej kotłowni kondensacyjnej firmy Viessmann Vitodens z pakietowym zasobnikiem 150 ltr. w połączeniu z istniejącym kotłem węglowym oraz z pełnym z rozdziałem układów hydraulicznych.

Istotnym elementem kotłowni jest płytowy wymiennik ciepła, który pozwala rozdzielić instalację kotła gazowego pracującego w ciśnieniowym układzie zamkniętym od instalacji kotła węglowego pracującego w układzie otwartym.

To jedyne poprawne rozwiązanie zgodnie z polskimi normami dla węglowego kotła zasypowego, a przy tym kocioł gazowy zachował pełnię praw gwarancyjnych. Zgodnie bowiem z wymogami Viessmanna kocioł Vitodens może pracować tylko w ciśnieniowych pompowych układach zamkniętych, i również ten warunek został spełniony.

Sposób montażu – Kocioł gazowy wmontowaliśmy bezpośrednio w instalację grzewczą grzejnikową, która została niejako „zamknięta” przez demontaż istniejącego przelewowego naczynia wzbiorczego i montaż ciśnieniowego naczynia przeponowego z zaworem bezpieczeństwa . Dzięki temu kocioł gazowy przekazuje całą energię bezpośrednio na instalację grzewczą.Kocioł węglowy został wpięty w tak zmodernizowaną instalację grzejnikową przez wspomniany już wymiennik płytowy, z własnym zabezpieczeniem w postaci naczynia wzbiorczego z automatycznym uzupełnianiem stanu wody. W ten sposób kocioł gazowy jest żródłem podstawowym, oraz pracuje zgodnie z wymogami gwarancyjnymi producenta, ale pracuje także z najwyższą możliwą sprawnością, bo zostały zachowane warunki dla kondensacji. Kocioł węglowy jest kotłem rezerwowym , dając Właścicielom poczucie bezpieczeństwa tak na „wszelki wpadek”. To świetne rozwiązanie!

Wykonana została również w całości wewnętrzna instalacja gazowa do kotła i kuchenki gazowej, a po naszej stronie były wszelkie wymagane przepisami prawa próby szczelności i odbiory.

Dodatkowo w całym domu zamontowane zostały nowe grzejniki z kompletami termostatycznymi, co dodatkowo pozwala na oszczędzanie ciepła, bo w ten sposób można różnicować grzejność instalacji w poszczególnych pomieszczeniach w zależności od potrzeb.